Stíny

Každý nováček ve Starém táboře začíná jako špinavý kopáč. Jedinou cestou, jak se z této neoblíbené pozice dostat, je přidat se ke Stínům. Jejich práce spočívá v dohlížení na plnění Gomezových příkazů. V podstatě dělají to, co nemohou dělat stráže, kteří jsou možná až příliš vázaní svými povinnostmi v dole a v táboře.
Hlavní slovo mezi Stíny má Diego. Tento moudrý chlapík má mnoho kontaktů nejen ve Starém táboře, ale i v obou  ostatních. Jeho hlavní povinností je starat se o nově příchozí. 
Vstup do řad Stínů pro kopáče znamená zásadní životní změnu. Již není tím otloukánkem, který otročí v dolech a čelí šikaně od stráží. Nyní si na něj v táboře už nikdo nedovolí, protože patří mezi ně. 

Kostým - základ červený, lehká zbroj