Skřeti

Skřeti žijící na Khorinisu přišli do styku s lidmi jen málo. Místo toho byli věrní svým tradicím a zvykům, avšak chovají se velmi barbarsky a necivilizovaně. Jsou krutí a zabijí každého člověka, který se jim připlete do cesty. Obývaji malou oblast na severovýchodě kolonie, která je zvána Skřetí zemí a žijí ve vesnici kolem svého chrámu. 
Skřeti mluví svým vlastním jazykem, který je však pro většinu lidí nesrozumitelným a proto považují skřety za barbarská stvoření. Skřeti mají i své vlastní písmo, většinou si vyprávějí staré legendy a zaznamenávají je na papír, nebo do kamene. Tak byla zaznamenána i legenda o Svatém nepříteli.

Kostým - Kůže, potrhané oblečení černé líčení a/nebo maska