Obecná pravidla

- Herní doba - Hra probíhá od So 09:00 až do Ne cca 17:00

* Noční režim - Po setmění je přísný zákaz boje mimo tábory a lezení na skály!!! Povolené zbraně jsou pouze nože a střelné zbraně.

- Rudá stop - Pokud se scéna vyhrocuje, a tobě se to nelíbí můžeš kdykoli zakřičet  "rudá stop". Hra je okamžitě přerušena, a dotyčný musí nechat všeho, co právě dělá. Osobně doufám, že nebude třeba toto pravidlo nikdy použít. Varovným signálem je "žlutá" která značí, že situace jde za hranu.

Odpadky - V táborech budou rozmístěny odpadkové koše. Prosím nehažte odpadky na zem.

Ohně - Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a zakládat ohně mimo místa tomu určeným.

Hráči do 18 let musí mít s sebou osobu která za ně převezme zodpovědnost. 

Kdo poruší tyto zákazy, je automaticky vyloučení ze hry

- Zákaz bojování a běhání po skalách

- Zákaz manipulace se zvukovou aparaturou

- Zákaz lezení po hradbách

- Zároveň je každý účastník povinen dodržovat zákony a normy ČR