obchod

Jakékoli vyrobené, vypěstované či jinak vytvořené zboží se mezi lidi dostává prodejem, naopak nepotřebné zboží se od lidí může vykupovat, to vše je práce obchodníků. Základní rozdělení systému obchodu je na volný obchod a na specializovaný obchod. Systém volného obchodu je velmi jednoduchý a je spíše takovým doplňkem pro ty, kteří nechtějí plně rozvíjet obchodnické řemeslo. Specializovaný obchod je složitější, ale za to má mnohé výhody a spousty možností výdělku. Pro všechny typy obchodu potřebujete náležité povolení, které může být při kontrole vyžadováno a jeho absence je silně postihována zákonem (jedná se pak o nelegální prodej)! Všechna povolení, obchodní daně a další záležitosti obchodu jsou vyřizovány v centrálním skladu na hradě. 
Pokud si vyřídíte jedno uvedených povolení obchodu, dostanete se tak do Obchodní listiny, kde jsou uvedeni všichni lidé, kteří mají povolení k prodeji. Dále si můžete pronajmout dle finančních možností místo k vašemu prodeji (stánek, deka, atd.). Spousty obchodníků ani žádné místo nepotřebuje a rozhodne se prodávat po cestě dobrodruhům, které potká. Je jen na vás jak se k tomu postavíte.