Farmaření

Farmářství je řemeslo jako každé jiné. Ve světě Gothicu zastává farmářství důležitou roli při obživě obyvatel hornického údolí. Pěstování plodin na poli však není jedinou stránkou farmářství, spadá pod něj také pěstování stromů a sklízení jejich plodů, či lov zvěře. Dá se říct, že farmářství v sobě zahrnuje všechny možné způsoby získávání jídla. Kromě pěstování nebo lovení je třeba vypěstované plodiny, či ulovené maso ještě zpracovat, aby se jejich prodejní cena ještě zvedla.

Pěstovat rostliny lze pouze na poli, které se musí postavit dle instrukcí nejzkušenějšího farmáře. Pokud už nezbývá místo, musí se pro pole odkoupit další nové pozemky. Pole musí být jasně ohraničené a uvnitř musí obsahovat hlínu. Na poli se také dá postavit chmelnice nebo vinice (vypadá stejně a dá se zaměňovat), a to z klacků a provázků, opět dle instrukcí nejzkušenějšího farmáře.  Pole je vždy potřeba před výsadbou řádně upravit a nakypřit.  Zasadí se semínka a pořádně zalijí. Potom je třeba vytrhat plevel a opět zalít. Po určené době (dle typu plodiny) vyroste vámi vybraná plodina (např. reálné zelí).