Dolování

Systém dolování je náplní horníků pod vedením důlmistra. Ač se může zdát, že to je nezajímavá profese, skýtá mnohé výhody.  Hlavní výhodou je ochrana městkou stráží. Faktem je, že je to činnost velice výdělečná. Pro základní dolování rudných valounů potřebujete pouze krumpáč, základní poučení a povolení důlmistra. Krumpáč vám půjčí Důlmistr nebo si můžete nechat ukovat lepší krumpáč u kováře. Na konci procesu dostanete sádrovou cihličku v který naleznete rudu. Jakou? To už je náhoda. Takže do poslední chvíle vlastně nevíte co jste vytěžili.